Yuqoriga

Elektron adabiyotlar

Bola huquqlari: Darslik – 552b. (*pdf 2.3mb)

Davlat hokimiyatini demokratlashtirish va huquqni amalga oshirish mexanizmini takomillashtirish:ilmiy to'plam - 236b. (*pdf 764kb)

Davlat va huquq nazariyasi: Darslik – 528b. (*pdf 6.2mb)

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami - 504b. (*pdf 1.3mb)

Intellektual mulk huquqi: rivojlantirish istiqbollari - 320b. (*pdf 1.3mb)

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 1:darslik - 488b. (*pdf 1.9mb)

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 2:darslik - 369b. (*pdf 1.5mb)

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 3:darslik - 447b. (*pdf 1.8mb)

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 4:darslik - 574b. (*pdf 2.4mb)

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi kursi. Tom 5:darslik - 407b. (*pdf 1.6mb)

Konstitutsiyaviy huquq:darslik. – 552b. (*pdf 6mb)

O'zbekiston konstitutsiyaviy davlat sari - 176b. (*pdf 608kb)

Mehnat munosabatlariga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami - 792b. (*pdf 1.1mb)

Mehnat va huquq yoki korxonalar xodimlari o'z mehnat huquqi va kafolatlarini qanday himoya qilishlari kerak:Aholi uchun yuridik qo'llanma - 394b. (*pdf 2.1mb)

O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga sharhlar - 960b. (*pdf 2.65mb)

Nikohlanuvchilarga huquqiy psixologik qo'llanma - 60b. (*pdf 194kb)

Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni - 224b. (*pdf 2mb)

Xalqaro jinoyat huquqi - 188b. (*pdf 697kb)

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori.Yuridik xizmat faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida:Rasmiy nashr - 80b. (*pdf 3.4mb)

Yuridik xizmat va shartnomaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga solishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami - 560b. (*pdf 2.1mb)